Om nEW MINDS

Sedan starten har 2011 har vi trott på långsiktiga relationer, innovation och att vi tillsammans kan göra stor skillnad. Med höga ambitioner för framtiden är målet inställt på 2025 och att skala upp vår verksamhet, både omsättningsmässigt och geografiskt, utan att kompromissa med vår kultur och våra värderingar. Detta kommer utveckla Team New Minds och vår affär.

Vill du vara med på vår resa?

Vi får människor att växa i sina karriärer och
företag att växa med rätt människor.

New Minds startades för att kunna erbjuda unga ingenjörer en brygga mellan utbildning och arbetsliv i form av ett personligt rekryteringsföretag. Genom att utgå från kandidatens kompetenser, intresseområden och personliga egenskaper och våra kunders önskemål gör vi matchningar som skapa förutsättningar för att våra kunder att lyckas och våra konsulter att växa i sin karriär.

Vårt nätverk sträcker sig från små, nystartade företag till globala organisationer med tiotusentals anställda. Samtliga med behovet av professionell hjälp för att hitta och rekrytera nya kompetenta anställda.

Vår ambition är att alla som möter oss på en intervju får ut något av den, oavsett utfall. Om inte ett jobb kanske nya idéer, tips för en intervju eller ökad kunskap om arbetsmarknaden och vilka karriärsmässiga vägar som faktiskt finns.

VÅR HISTORIA

Det var en gång...

…tre entreprenörer med en stark gemensam önskan om att göra skillnad. Fredrik, Nils och Fredrik startade New Minds med idén om ett nytt och annorlunda rekryteringsföretag där personliga egenskaper, intressen och företagskulturer skulle lyfta rekryteringsprocessen till en högre nivå. Med deras bakgrund inom såväl konsultbranschen som den akademiska världen växte snabbt ett stort nätverk av samarbetspartners fram. Att dessa tre entreprenörer under hela resan varit starkt operativt drivande, har bidragit till en familjär stämning och en anda av att ”ingenting är omöjligt”.

 

VÅRA VÄRDERINGAR

Hur är det att arbeta hos oss?

Förutom att vi arbetar hårt och har mycket skoj under tiden har vi även ett par saker vi tror på och som vi hoppas genomsyrar allt vi gör.  

Vi är relationsbyggare. Det vill säga vi värderar långsiktighet högre än snabba affärer. Detta gör vi genom att verkligen lära känna våra företag och kandidater; deras personligheter, ambitioner och kunskaper för att se till varje individs och kunds behov. Vad kan vi bidra för nytta till just dem?

Vi är en leveransfokuserad organisation. Vi lägger majoriteten av vår arbetstid på att vår leverans ska vara av högsta kvalitet ur allas perspektiv. Det vill säga kunderna, kandidaterna, konsulterna och mot varandra. Kommunikation, förväntningar och kvalitet i det vi gör och lovar är viktiga komponenter för att lyckas. Vi är nischade inom IT och teknikrekytering vilket ställer höga krav på vår kompetens inom det området. Våra kunder anlitar oss för att de vet att vi är bra på det vi gör och förväntar sig en leverans som lever upp till det.

Vi vågar anpassa oss och tänka nytt. Våra grundare är entreprenörer och det ligger i vårat DNA att kunna tänka nytt och vara anpassningsbara mot våra kunder, kandidater och konsulter. ”Det är bara genom att vara modigare än våra konkurrenter som vi kan slå dem. Och det tänker vi göra”.

Vi är ett team. Vi finns där för varandra i alla lägen och stöttar. Ingen ska känna sig ensam och alla ska ta ansvar för sig själva och för varandra.

 

Team New Minds

Våra olika roller samspelar och stöttar varandra för att kunna leverera högsta kvalitét. Idag är vi ett tight team på ca 20 anställda med olika ansvarsområden och mycket eget ansvar. Att vara flexibla och anpassa oss efter vår omgivning är något som sitter i ryggmärgen. Prestigelöshet är alltid ett krav!

Läs mer om våra roller här.

Vill du veta mer om dina
möjligheter via oss på New Minds?

Kontakta oss eller skicka in en spontanansökan så återkommer vi till dig så fort som möjligt. Vi ser fram emot att lära känna dig!

new minds karriär