Visselblåsning

För oss på New Minds är etik och efterlevnad av lagen av högsta prioritet. Vi tror på öppenhet och att skapa en sund och ansvarig affärskultur. Visselblåsning är en viktig del av detta åtagande.

Vad är visselblåsning?
Visselblåsning innebär att rapportera eventuella oegentligheter, missförhållanden eller brott mot lagar och regler som är av allmänintresse. Det är viktigt eftersom det hjälper oss att förebygga risker och minimera skador.

Rapportera oegentligheter
Om du har information om några allvarliga oegentligheter som rör New Minds och som är av allmänintresse, uppmanar vi dig att använda någon av våra kanaler för visselblåsning för att rapportera det. Du kan kontakta oss via telefon, e-post eller besök. Vi tar alla rapporter seriöst och kommer att hantera dem på ett ansvarsfullt och konfidentiellt sätt.

Skydd och konfidentialitet
Vi är dedikerade till att skydda visselblåsare och deras integritet. Vi följer strikta riktlinjer för konfidentialitet och ser till att ingen utsätts för repressalier för att ha rapporterat oegentligheter.

Följande visselblåsarlagen
New Minds åtar sig att följa alla tillämpliga lagar och regler, inklusive visselblåsarlagen, för att säkerställa en rättvis och rättssäker process för visselblåsning.

Visselblåsning är en integrerad del av vår företagskultur. Vi tror att genom att upprätthålla ärlighet och öppenhet kan vi bygga förtroende både internt och externt och stärka vår verksamhet för en hållbar framtid.

Har du något du vill rapportera?
Du kan använda någon av kanalerna nedan för att anmäla ditt ärende.

Mail: whistleblowing@newminds.se

Telefon: +46 705 178947

Besök eller post:
Emelie Ringhage, New Minds
Kungsportsavenyen 37, 411 36 Göteborg