Integritet

Så behandlar vi dina personuppgifter!

Tack för att du besöker vår hemsida och tar del av våra tjänster!

Denna sida beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Innan vi går in på några detaljer skulle vi vilja belysa några av huvudprinciperna bakom vår integritetspolicy. Dessa principer är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig.

Integritetspolicyn har tre syften:

 1. Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna bygga en fantastisk produkt och för att kunna ge dig en fantastisk upplevelse med den;

 2. Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör – respektive inte gör – med den

 3. Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

All information som vi samlar in har en koppling till att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga jobberbjudande.

Vi samlar in personuppgifter från dig som kandidat (vid ansökningar av roller), vid intervju, webbplatsen, mail eller telefonsamtal. Vi kommer att behandla dina uppgifter genom att försöka matcha din profil med ett lämpligt jobb. Vi har ingått flera personuppgiftsbiträdesavtal och serviceavtal med tjänsteleverantörer för att ge dig den tekniska möjligheten att ansöka till roller på vår hemsida, samt så att vi ska kunna söka efter rätt kompetenser för att matcha med rätt roll. Dessutom kan vi komma att kontakta dig med olika möjliga roller som skulle kunna passa dig. Vi kommer att analysera dina kompetenser och din lämplighet för olika roller för att ge dig anpassade erbjudanden om jobb som du kan vara intresserad av.

Om du så önskar (och har tid) får du gärna läsa igenom hela vår integritetspolicy som finns här nedan. Annars går det bra att höra av dig till oss om du har några specifika frågor!

 

COOKIES

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.

Cookies och New Minds

För att kunna använda tjänsten New Minds via www.newminds.se måste du ha cookies aktiverade i din webbläsare. Detta är för att några av de grundläggande funktionerna på newminds.se använder sig av cookies, bland annat inloggningen.

Du kan ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar, men observera då att  inte kommer kunna användas fullt ut.

Ingen personlig information, som e-post, namn eller personnummer, sparas i cookies om besökaren.

 

New Minds personuppgiftspolicy


New Professional Minds AB, org. nr 556990–8105, möjliggör för fysiska personer att söka nya jobb eller bli matchade med intressanta jobb. För att göra detta behöver vi samla in och behandla en del personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder vår tjänst (“Tjänsten”), på www.newminds.se. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
 

Genom att använda Tjänsten, accepterar du denna personuppgiftspolicy och att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs häri. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder Tjänsten.
 

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Du kommer i så fall informeras om detta i Tjänsten, eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla.
 

1   NEW PROFESSIONAL MINDS TAR BRA HAND OM DINA UPPGIFTER

New Professional Minds är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i Tjänsten, enligt denna policy. Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och schysst sätt hos oss.

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att maila oss på info@newminds.se eller genom att ringa oss på 0702-57 60 24.
 

2   PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG

New Professional Minds samlar in olika typer av uppgifter om dig när du använder Tjänsten. Vårt ultimata syfte är att du ska få möjlighet att hitta ett nytt spännande jobb som du trivs med! Vi möjliggör detta på olika sätt. För att vi ska kunna matcha din profil med rätt tjänst behöver vi viss information om dig. Du kan även själv ansöka till olika tjänster på vår hemsida.

Ansökningar Lediga Tjänster/ Spontan ansökningar. Behöver du uppge ditt för- och efternamn, telefonnummer, epost samt URL till en eventuell portfolio eller annat arbete som styrker din kompetens. Du bereds dessutom möjlighet att ladda upp en fil med ditt CV, Betyg, referenser eller portfolio/hobbyprojekt. Du styr själv innehållet i din beskrivning. Tänk på att inte inkludera känsliga personuppgifter eller annan personlig information som du inte önskar göra offentlig.

Uppsökande rekrytering. Vi söker aktivt efter lämpliga kandidater till de tjänster som vi utlyser. Detta sker bland annat via sociala medier (exempelvis Linkedin), tips från vänner, lärare, klasskamrater, kollegor och offentliga register. Vi kontaktar därefter potentiella kandidater via telefon, sms, eller mail för att efterfråga intresse för potentiella tjänster.

När vi kontaktar dig. När vi kontaktar dig och om du är intresserad av att vara med i vår kandidatbank kommer vi att efterfråga följande information om dig, Utbildning, Teknisk kompetens, Personlig lämplighet, Information om vad du vill jobba med, Information om var du vill jobba, Vilken typ av företag som du tycker skulle vara intressant etc. Vi kommer att be dig skicka över ditt CV och betyg från relevant utbildning samt eventuellt referenser.

När du gått vidare till intervju. Utöver ovan nämnda information kommer vi även efterfråga djupare teknisk information, Eventuellt tekniska tester, Tillträdesdatum, samt löneanspråk.

När du blir anställd av oss. Utöver nu nämnda information kommer vi även att begära in all information som krävs för att anställningsavtal ska kunna ingås, såsom skattetabell, kontonummer, närmast anhörig, mm.

Enhetsinformation. När du använder Tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök i Tjänsten. Denna information samlas in med hjälp av cookies.
 

3   HUR DINA UPPGIFTER SAMLAS IN

Information som du ger till oss. Merparten av alla uppgifter till exempel när du ansöker om en tjänst eller samtycker till att registreras i vår kandidatbank. Det är frivilligt att lämna uppgifter i Tjänsten. En del uppgifter måste du dock lämna för att kunna använda Tjänsten. Till exempel behöver du som bland annat uppge ditt namn, kontaktuppgifter och andra uppgifter när du registrerar dig i Tjänsten.
 

4   SÅ HÄR ANVÄNDS DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra Tjänsten. New Professional Minds behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • För att tillhandahålla Tjänsten. Dina personuppgifter kommer framförallt att behandlas för att kunna tillhandahålla dig Tjänsten. Till exempel används dina personuppgifter för att koppla samman dig med intressanta jobb. Dina personuppgifter används även för att bekräfta din identitet när du använder Tjänsten genom att t.ex. skicka in en spontanansökan eller ansöka om en utlyst tjänst, samt enhetsinformation för att säkerställa att Tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.

 • För att utvärdera dig som kandidat. Om du registrerar dig med spontanansökan eller en specifik av oss utlyst tjänst, kommer dina kontouppgifter och uppgifter om dina kvalifikationer att användas för att utvärdera din lämplighet för tjänsten. För att kunna erhålla anställning hos New Professional Minds måste du även ha fyllt 18 år och ha rätt att arbeta i Sverige. . Denna behandlingen behövs för att avgöra om du ska få lov att utföra uppdrag genom Tjänsten samt för andra berättigade intressen, bland annat New Professional Mindss och Uppdragsgivares intressen av att du är lämplig och kvalificerad för rollen.

 • För att kommunicera med dig. Dina kontaktuppgifter (bl.a. epost och telefonnummer) kan komma att användas för att kommunicera med dig, till exempel om nya uppdrag som passar dig eller/ och annan information om Tjänsten. Detta görs för att tillhandahålla dig Tjänsten och för andra berättigade intressen, bland annat New Professional Mindss intressen av att förmedla uppdrag genom Tjänsten.

 • För att tillhandahålla support. Dina personuppgifter kan behöva användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsten eller ett uppdrag. Detta görs för att kunna tillhandahålla dig Tjänsten och för andra berättigade intressen, bland annat New Professional Mindss intressen av att Tjänsten fungerar felfritt för att kunna förmedla uppdrag till dig.

 • För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara. Statistik kan till exempel röra återkommande typer av uppdrag samt åldersfördelning och geografisk spridning på . Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat New Professional Mindss intressen av att utveckla och förbättra Tjänsten och användningen av den.
   

5   SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Tyvärr går det inte att på förhand ange exakt hur länge detta är för alla uppgifter. Generellt sett sparas dina personuppgifter i Tjänsten så länge som du väljer att finnas med i vår kandidatbank.

Personuppgifter som behandlas på basis av ditt samtycke raderas i Tjänsten om du återkallar ditt samtycke. Notera att detta inte påverkar New Professional Mindss rätt att behandla uppgifterna innan återkallelsen.

Dina personuppgifter kan dock ibland behöva sparas en längre tid, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning. Om dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och inget annat.
 

6   DINA UPPGIFTER DELAS MED ANDRA

Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos New Professional Minds, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina jobb.

Uppdragsgivare. Delar av dina personuppgifter kommer att delas med kundföretag som önskar att erbjuda dig ett uppdrag. Dessa kommer att få ta del av ditt CV samt vår bedömning av dina kompetenser.​

Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan behöva överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till oss. Dessa företag får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss. Till exempel kommer vi att använda en tjänsteleverantör för Recruitment-Management (”RM-Partner”). kommer att ha full tillgång till de personuppgifter du tillhandahåller vid användandet av Tjänsterna.

Vi kommer även använda en extern leverantör för uppgiftslagring (”Lagrings-Partner”). Vår Lagrings-Partner har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter på något sätt.

Myndigheter. New Professional Minds kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Försäljning. New Professional Minds kan komma att komma att dela dina personuppgifter till en potentiell köpare av New Professional Minds verksamhet eller tillgångar. Givetvis kommer vi däremot aldrig att sälja dina personuppgifter separat till en tredje part, om du inte godkänt det.
 

7   DINA UPPGIFTER KAN BEHANDLAS UTANFÖR EU/EES

New Professional Minds strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer dock i några fall behöva överföras till företag utanför EU/EES.

Du bör känna till att andra regler kan gälla för dina personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan innebära ett sämre skydd. New Professional Minds kommer dock se till att alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder finns på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (t.ex. Privacy Shield).
 

8   COOKIES

Som många andra, använder New Professional Minds cookies och liknande tekniker i Tjänsten för att samla in enhetsinformation. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy. Du kan kontrollera inställningarna för cookies i din webbläsares inställningar.
 

9   DINA RÄTTIGHETER

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste vi antingen bevisa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.

 • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Den första kopian är gratis. För ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift. Du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna.

 • Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.

Du bör känna till att det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Till exempel kan legala skyldigheter hindra oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att omedelbart radera dina uppgifter.

 

10   KLAGOMÅL

Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Vill veta mer om hur vi arbetar med integritet  på New Minds eller har du andra frågor?

Ingen fara, du är varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss