Är det dags att rekrytera?

Att rekrytera de bästa och mest lämpade unga människorna för just ert företag är en utmaning, vi vet! Dels är det många företag som konkurrerar om just dessa personer, dels kan en rekryteringsprocess vara komplicerad och dyr om man vill attrahera och utvärdera rätt individer.

 

Vår tes är att växande lönsamma företag utvecklas bäst om det råder en balans mellan företagets resurser, där en av de viktigaste resurserna är humankapitalet – människorna. New Minds arbetar nära den akademiska världen och har ett gediget nätverk av doktorer, professorer och lärare på de största universiteten och högskolorna i landet. Detta gör att vi kontinuerligt kommer i kontakt med kompetenta ingenjörer, mjukvaruutvecklare, testare och mycket mer vilket ger oss bra förutsättningar för att kunna rekrytera de bästa kandidaterna.

 

Med hjälp av vårt gemensamma nätverk jobbar vi varje dag med målet att säkerställa att våra kundföretag hittar och anställer rätt personal och att de gör detta med minimal arbetsinsats och till kontrollerad risk.

Vi behöver personal

Kvalitetssäkring

Genom vår unika arbetsprocess sorterar vi ut bruset till er. Kvar finns endast kandidater väl samlade kring er önskade målbild.

Erfarenhet

Med mångårig erfarenhet från näringsliv och akademi förstår vi era rekryteringsbehov och vi förstår vilka profiler ni letar efter.

Riskfritt

Ni betalar endast då vi har funnit en kandidat som ni vill anställa. Sökningen står vi för - mer riskfritt för er är det svårt att få.

Vår process

Steg 1

Ni beskriver era rekryteringsbehov. Efter inledande kontakt utformar vi tillsammans med er en kravprofil/beställning av kandidaten.

Steg 2

Med hjälp av vårt unika nätverk på högskolor och universitet hittar vi lämpliga kandidater vilka presenteras för er efter en första intervju hos oss.

Steg 3

Ni hyr de kandidater ni är intresserade av under överenskommen tid där standard är nio månader. Priset för kandidaten är fast per månad.

Steg 4

Om konsultanställningen går som alla parter önskar anställer ni kandidaten tillsvidare, utan några extra kostnader eller avgifter till oss.

Den kritiska perioden i en rekrytering är typiskt mellan den första intervjun och ett eventuellt erbjudande. Vår ambition är att detta aldrig ska ta mer än tio dagar. Steg 1-2 tar normalt upp till fyra veckor och kostar ingenting.

Varför arbeta med oss?

Vi rekryterar utifrån era krav på individen, såväl akademiskt som erfarenhetsmässigt och personligt

Vårt team består av både ingenjörer och rekryteringsspecialister. Detta innebär att vi besitter den tekniska kompetens som krävs för att förstå era behov såväl som den rekryteringsexpertis som är nödvändig för att göra en professionell bedömning av kandidater

Vi minimerar risken för alla parter genom en öppen affärsmodell där er relation kan etableras eller avslutas under ordnade former utan stora kostnader

Vi kan förutsäga den blivande stjärnans förutsättningar att lyckas i din organisation utifrån deras intresse, erfarenheter och kompetens

Genom att arbeta med oss får ni genom en effektiv och kvalitetssäkrande process tillgång till de kandidater som passar ditt företag bäst. Vi sorterar alltså bort bruset och ger er en bättre träffbild. Allt för att ni ska kunna fokusera på er kärnverksamhet