Det var en gång…

…tre entreprenörer som alla hade en stark önskan om att göra skillnad. Fredrik, Nils och Fredrik startade New Minds med idén om ett nytt och annorlunda rekryteringsföretag där personliga egenskaper, intressen och företagskulturer skulle lyfta rekryteringsprocessen till en högre nivå. Med deras bakgrund inom såväl konsultbranschen som den akademiska världen växte snabbt ett stort nätverk av samarbetspartners fram. Nu behövdes det unga talanger för att rekrytera rätt person till rätt tjänst. 

Vi på New Minds älskar IT och teknik…

…med Chalmers och dess tekniska inriktning som stomme i företagets ledning. Våra tre entreprenörer uppmärksammade tidigt ett behov av driven kompetens inom IT och teknik och har genom åren jobbat upp ett brett nätverk av företag som delar passionen. Långsiktiga relationer skapar en förståelse inför företagens utmaningar och möjligheter.

Det personliga rekryteringsföretaget växte fram…

…och New Minds fungerar idag som en brygga mellan utbildning och arbetsliv för unga ingenjörer. Vi intervjuar alltid en kandidat under ett första inledande möte innan vi föreslår en viss tjänst hos ett visst företag. Efter intervjun utgår vi från preferenser och talanger när vi jobbar för att matcha profilen mot intressanta företag. Vi vill att du på lång sikt ska kunna utvecklas såväl som person som i din yrkesroll.

BLI EN SUCCESS(-STORY) MED NEW MINDS!

Kajsa - Success

Kajsa

``New Minds är språngbrädan ut i arbetslivet och de hjälpte mig att hitta ett företag som verkligen passar min personlighet och mina mål.``
Läs mer
Hassan - Success

Hassan

``Redan några timmar efter vårt första möte ringde New Minds upp mig och sa att de hade hittat en tjänst som de trodde skulle passa mig perfekt!``
Läs mer
isak_rund

Isak

``Det är otroligt skönt att kunna säga att man hittat rätt plats i arbetslivet. New Minds har varit ett stort stöd i hela processen från jobbsökande till anställning.``
Läs mer
Sofie - Success

Sofie

``Jag har blivit så väl omhändertagen av er och kommer att rekommendera er till alla jag möter!``
Läs mer
jacob-swenson

Jacob

``Testvärlden är på väg bort från manuella tester och till automatiserade tester i kombination med utforskande tester. Detta ställer kravet att en testare bör vara like välbekant med att skriva kod som en utvecklare - dels för att skriva testkoden men också för att kunna läsa koden som ska testas.``
Läs mer

Syfte

New Minds skapades för att erbjuda unga ingenjörer en brygga mellan utbildning och arbetsliv i form av ett personligt rekryteringsföretag. Vår ambition är att lära känna våra kandidaters kompetenser, intresseområden och personliga egenskaper. Tillsammans försöker vi konkretisera och formulera dina mål, drivkrafter och vad du faktiskt värdesätter hos en arbetsgivare. Genom att utgå från din egen beskrivning av drömjobbet kan vi matcha din profiler mot företag i våra nätverk och på så sätt skapa förutsättningar för långsiktiga relationer mellan arbetsgivare och dig som arbetstagare.

Mål

Vår förhoppning är att alla som träffar oss på intervju ska få med sig något därifrån; om inte ett jobb så kanske en tankeställare, intervjutips eller ökad kunskap om arbetsmarknaden och vilka karriärvägar som finns. Vi är ett ungt företag, men ambitionen har fallit väl ut. Sedan starten har vi anställt mer än 100 unga ingenjörer från universitet och högskolor över hela landet. Våra kunder är allt från mindre startup-bolag till globala organisationer med tiotusentals anställda, företag vars gemensamma nämnare är ett behov av professionell hjälp med att hitta och rekrytera nya kompetenta medarbetare.

Bakgrund

Idén till ett nytt, annorlunda rekryteringsföretag föddes när två bolag möttes 2009. Det ena bolaget hade en stark förankring i den akademiska världen medan det andra bolaget hade lång erfarenhet från konsultbranschen och de utmaningar det innebär att bygga upp humankapital och rekrytera rätt. Tillsammans såg man tydligt ett behov av en aktör som kunde lyfta rekrytering en dimension bortom CV-högen och istället agera på personliga egenskaper, intressen och företagskulturer. Bolaget ägs och drivs idag av tre Chalmers-alumni med bred kunskap om såväl verksamhetsutveckling som om de teknikområden vi arbetar med.

Metod

Våra arbetsmetoder bygger på god kännedom om de kandidater som vi rekommenderar vidare till dig som företag och om de företag som vi rekommenderar vidare till dig som kandidat. Eftersom vi jobbar genom uppbyggda nätverk med närhet till källan använder vi inte stora generiska cv-databaser som ändå kräver ett tidsödande efterarbete. Genom dessa metoder strävar vi efter att du som arbetstagare skall få en bra start på din framtida karriär och att du som arbetsgivare skall få ett högt värde till låg risk och till liten arbetsinsats.