Jacob Swenson

Testvärlden är på väg bort från manuella tester till automatiserade tester i kombination med utforskande tester. Detta ställer kravet att en testare bör vara lika välbekant med att skriva kod som en utvecklare - dels för att skriva testkoden men också för att kunna läsa koden som ska testas.

Jacob  har läst Civilingenjör, IT på Chalmers med mastern Computer science: Algorithms, language and logic. Under studietiden jobbade han bla. som IT-support på Volvo IT, SI-handledare i diskret matematik, IT-ansvarig i föreningen Intize och testutvecklare på Visma software. Han hann också med att läsa ett år i Holland under mastern samt ta ett sabbatsår då han jobbade på ett internship i Kina.

 

Efter studierna har Jacob jobbat på Wirelesscar som testutvecklare innan vi på New Minds fick nöjet att rekrytera honom som testutvecklare till en utav våra kunder som är ett konsultbolag i Göteborg.

 

Idag sitter Jacob i uppdrag på Telia och utvecklar tester för deras IPTV, alltså tv via bredbandet. Hans uppgifter är att studera nuvarande användarbeteende och utifrån detta skriva tester som simulerar stora mängder användare – långt fler än de har idag – för att se hur dagens system behöver uppgraderas när användaravtalet ökar.

 

Vi har bett Jacob beskriva vad han anser karaktäriserar en bra testutvecklare:

”En bra testare bör vara duktig på att på egen hand skaffa sig förståelse för stora system – en stor del av arbetstiden spenderas på att gräva i kod, configs och properties som någon annan skrivit. Hen bör också kunna prioritera sina tester och avgöra vad som är mest väsentligt när alla tester inte kan genomföras. Det roliga med att jobba med test är att man får en väldigt bra överblick över systemet man arbetar med och att det är väldigt tillfredsställande att hitta buggar som annars hade kunnat åstadkomma stora skador om de kom ut i produktion.